Invited Speakers

1st BALKAN ACCOUNTING AND MANAGEMENT HISTORY CONGRESS

Prof.Dr.Oktay Güvemli 
Muhasebe ve Finansma Tarih Araştırmaları Vakfı Başkanı
President of the History Research Foundation for Accounting and Finance

Resim

4th INTERNATIONAL TRAKYA ACCOUNTING FINANCE AUDITING CONFERENCE
Prof.Dr. Necdet Şensoy,
Former Board Member, Central Bank of Republic of Turkey
Director of Research Center on Islamic Economics and Economics System - Istanbul Commerce University 
(Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
İslam Ekonomileri ve Ekonomik Sistemler Araştırma Merkezi Direktörü - İstanbul Ticaret Üniversitesi 
"An Overview of Islamic Finance in Perspective of United Nations Sustainable Development Goals" 
"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Perspektifinden İslami Finansa Genel Bakış"
Resim

Prof.Dr.Süleyman Yükçü 
İşletme Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül University 
Department of Business Administration, Faculty of Business Sciences and Economics
" Yüksek Teknolojik Malzemeler ve Kalite Maliyetleri"  
" High Technological Materials and Quality Costs "

Resim

Prof.Dr.Başak Ataman Gökçen
Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı, İşletme Fakültesi, Marmara Üniversitesi  
Department of Accounting and Finance,Faculty of Business, Marmara University
"Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRSH) Ile Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) Bilanço Hesap Gruplarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi"
Resim

Prof.Dr. Gürbüz Gökçen  
Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı, İşletme Fakültesi, Marmara Üniversitesi  
Head, Department of Accounting and Finance, Faculty of Business, Marmara University
"Bağımsız Denetim Açısından Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Büyük Ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Karşılaştırılması ve Istanbul İlinde Bir Araştırma"
Resim
Professor Ahmet Vecdi Can
İşletme Fakültesi Dekanı, Sakarya Üniversitesi 
Dean, Business School, Sakarya University, Turkey 
"AACSB Accreditation History and Status Assessment of Business Administration Programs in the World and Turkey"
"Türkiye' de ve Dünyada İşletme Programlarının AACSB Akreditasyon Tarihi ve Durum Değerlendirmesi" 
Resim
Prof.Dr.Emre Burçkin, Consulta Yönetim Kurulu Başkanı
President, Consulta Auditing 
"Türkiye' de Bağımsız Denetim Uygulamalarından Son Gelişmeler"
"Recent Issues in Turkish Auditing Sector Application"
 Resim
Dr. Hasan Gül,
Head of Accounting Standards Board, Public Oversight Accounting, and Auditing Standards Authority, Turkey
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı
"Recent Developments on Accounting Standards"
"Muhasebe Standartlarındaki Son Gelişmeler"

Resim
Prof.Dr.Nauman Farooqi
Dean, Faculty of Business and Social Science, Mount Allison University, Canada
Dekan, İşletme ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mount Allison University, Kanada  
"The Case for Islamic Venture Capital – A Concept whose Time has Arrived"
"İslami Girişim Sermayesine Örnek - Zamanı Gelen Konsept" 
 Resim

Professor, Athanasios Mandilas, 
Department of Accounting and Finance, International Hellenic University, Greece
Muhasebe ve Finansman Bölümü, Uluslararası Hellenic Üniversitesi, Yunanistan
"Dipcat (Designing Innovative Pedagogy for Complex Accountancy Topics)"
"Dipcat projesi (Kompleks Muhasebe Konuları İçin İnovatif Pedagoji Dizaynı"  
                                                                ResimProf.Dr.Diana Kopeva - University of National World and Economy - Bulgaria
                                                                Resim


         

Prof.Dr.Erkan Aydın, Head of Fiscal Law Department, Faculty of Economics,                      Marmara University 
Prof.Dr.Erkan Aydın, Mali Hukuk ABD Başkanı, İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi 
"Vergi İncelemesi Bağlamında Mükellef Hakları"
"Taxpayer Rights Within the Context of Tax Audit" 

Resim                              

Dr.Ahmet Kavak, Tax Director, PwC Istanbul 
"Vergi Adaleti Bağlamında Af Yasaları ve Vergi İndirimi Uygulamasındaki Çelişkiler"
"Amnesty Laws in the Context of Tax Justice and Contradictions in the Application of Tax Reduction"


                                                       Resim

                                                     


Türkben Pedük, YMM

"Suitcase Trading & Micro Export: Özel Faturalar"
"Bavul Ticareti & Mikro İhracat: Special Invoices
 Resim

YMM Şenol Turut, Tax Sworn Accountant, Horizon Tax Consulting 
Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık Suçlarının Hukuki Niteliği ve Uygulanan Cezaların Etkinliği     
                                                                         Resim
Bu içerik 20.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1430 kez okundu.