Accepted Papers

4th INTERNATIONAL TRAKYA ACCOUNTING, FINANCE, AUDITING SYMPOSIUM

İsmail Çağrı Özcan, Aviation Department Management, Ankara Yıldırım Beyazıt University, TURKEY 
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Bilgilendirme ve Finansal Performans: Küresel Demiryolu Endüstrisinden Kanıtlar

Environmental, Social, and Governance Disclosure and Financial Performance: Evidence from the Global Rail Industry

Ercüment Okutmuş,  Ata Kahveci,  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, TURKEY

Endüstri 4.0'ın Muhasebeye Olası Etkilerinin İncelenmesi 
Investigation of the Possible Effects of Industry 4.0 on Accounting

Lavdosh Ahmetaj, Kamila Karaj, Alexander University Durres, ALBANIA
Economic crisis and state elasticity

Havva Arabacı, Trakya University, TURKEY
Türkiye' de Muhasebe Uygulamalarının Şekillenmesinde ve Yaygınlaşmasında Vergi Denetiminin Etkileri
The Effects of Tax Auditing on  the Shaping and Spread of Accounting Practice in Turkey 

Hüseyin Temiz, Samsun University; Ömer Faruk Güleç, Kırklareli Üniversitesi; Erkan Öztürk, Kırklareli Üniversitesi, Turkey 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde Konsolidasyon Kavramının Gelişimi ve Konsolidasyon Teorileri 
Development of the Consolidation Concept and Consolidation Theories Within the Framework of International Financial Reporting Standards 

Ömer Faruk Güleç, Işıl Arda, Tucan Bektaş, Kırklareli University
Futbol Endüstrisinde Finansal Performans Analizi ve Futbol Kulüplerinin Gelir ve Giderlerinin İncelenmesi
Financial Performance Analysis in the Football Industry and Investigation of Income and Expenses of Football Clubs 


Pınar Avcı, Gökçe Keman

Doğrudan Yabancı Sermaye, Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Özgürlük: Balkan Ülkeleri ve Türkiye
Foreign Direct Investment, Economic Growth, and Economic Freedom: Balkan countries and Turkey

Yıldırım Ercan Çalış, Marmara University 

Türkiye' de Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Borsa Performans Oranlarının Finansal Oranlarla Olan İlişkilerinin İncelenmesi

Analysis of Relationship Between Stock Market Performance Ratios And Financial Ratios of Non-Life Insurance Companies Operating in Turkey

Olgun Irmak Çetin, Aysun Atagan Çetin, Kıymet Çalıyurt, Turkey
Denetim Firmalarında İşe Alım Süreci

Kemal Taysı, Kırklareli University, Turkey
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışlar Ve Net Kar Marjına Etkisi: Türkiye Örneği

The Effects Of Intangible Assets on Sales And Net Profit Margin: The Case Of Turkey

 Süleyman Yükçü, Dokuz Eylül University, Turkey
İmalattan İhracata KDV İadelerinde İade Tutarını Hesaplama Yöntemi Önerisi

Süleyman Yükçü, Banu Sarıbay, Efe Sarıbay
Maliyet Muhasebesi Eğitiminde Sınıf İçi Simülasyona Yönelik Muhasebe Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin Görüşleri: Muhasebe Eğitimi Sempozyum Örneği

Arzu Cevahir, Kıymet Çalıyurt, İffet Kesimli, İlknur Eskin, Seda Karagöz Zeren
Halka Açık Şirketlerde İç Kontrol Farkındalığı

Rabia Özdol, Kıymet Çalıyurt, İffet Kesimli, İlknur Eskin
Satınalma Hileleri: Kamu Hastaneleri İçin Öneriler

1st BALKAN MANAGEMENT AND ACCOUNTING HISTORY CONFERENCE 

Atanaska Filipova, Lily Kamburova, UNWE, Sofia  
"History of auditing in Bulgaria"

Yasin Akkuş, Trakya University, TURKEY
Osmanlı İmparatorluğun Klasik Döneminde Girişimcilik Modelleri 

Entrepreneurship Models in the Classical Period of the Ottoman Empire

Kıymet Çalıyurt, Yasin Akkuş, TURKEY
19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Muhasebe Dersi Kitapları: Edirne Selimiye Yazma Eserler Kütüphanesi Örneği 

Accounting Books in the Ottoman Empire in the 19th Century: The Case of Edirne Selimiye Manuscripts Library

Kaan Kurum, Emel Yıldız, TURKEY 
Kalkınma Perspektifinden Kooperatifçilik Tarihi 

Dr.Özkan Sarısoy, Namık Kemal University, Turkey
Self-Regulation Structure in Independent Audit in Historical Perspective

Tzvetelina Andreeva, University of National World and Economy, Sofia, Bulgaria
Development of the life insurance sector in the Bulgarian economy

Metehan Küçüker, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ahmet Vecdi Can,   Sakarya Üniversitesi
Xv. Yüzyıl Osmanlı Muhasebe Uygulamaları Çerçevesinde İşçi Ücretlerinin Hesaplanması: Mecma‘Ü’l-Kavâ‘İd’den Örnek Meseleler
Calculation Of Worker Wages In The Framework Of Xvth Century Ottoman Accounting Practices: Sample Cases From Mecma‘U’l-Kavâ‘Id

Onur Çetin, Trakya University
Historical Development of Logistics


Bu içerik 20.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1639 kez okundu.